Tolna megye a kézműipari hagyományokban, népművészeti értékekben gazdag megyék közé tartozik. A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 1996-ban alakult újjá, Tolna megye azon mestereit fogja össze, akik célul tűzték ki a paraszti tárgykultúra megőrzését és vitelét, a jól használható és szép emberi környzet megteremtését. Az egyesület tagjai állandó résztvevői országos pályázatoknak és kiállításoknak. Rendszeresen részt vesznek mesterség- bemutatókon, kézműves foglalkozásokat tartanak gyerekeknek és felnőtteknek. Az egyesület vezető műfajai a gyöngyfűzés, vászonszövés, fazekasság, hímzés és a kosárfonás.
"Lakodalom van a mi utcánkban..." a kép 2009-ben készült tagjaink egy csoportjáról


A népművészet iránti tisztelet és szeretet és az egyesületben végzett sikeres munka öröme motivál minden tagot. Az egyesület tagjai Tolna megye 35 településén élnek, az egyesület taglétszáma 119 fő. Az országban működő népművészeti egyesületek között a nagy egyesületek közé tartozik. Regionális szinten a Somogy és Baranya megyében lévő népművészeti egyesületekkel működik együtt, egy-egy közös pályázat vagy rendezvény alkalmával. Országos szinten a Népművészetek Országos Szövetségének a tagszervezete. A szervezet minden tisztségviselője társadalmi munkában végzi feladatát, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az egyesület szinte minden tagja résztvevője az évenként megrendezett zsűrizéseknek, előadásoknak, konzultációknak és konferenciáknak. A 119 fős egyesület 26 tagjának ítélte meg a Népi Iparművészeti Tanács a Népi Iparművész címet. Négyen kapták meg a Népművészet Ifjú Mestere címet. A Népművészet Mestere címet ugyancsak négyen viselhetik.

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület tagjai fontos feladatuknak tekintik, hogy megyénk az Európai Unióhoz történő csatlakozás után is megőrizze gazdag hagyományát és értékeit népszerűsíteni tudja Európa szerte. Ezért a következő évek fontos feladata az EU-államok népművészeivel szembeni hátrány ledolgozásának segítése, az információhozzáférés biztosítása, a megszerzett tudás folyamatos bővítése és átadása a fiatalabb generáció számára, valamint előadások, kiállítások, táborok és kézműves bemutatók szervezése.

A vezetőség tagjai:

Komjáthiné Horváth Ágnes elnök
szövő népi iparművész
7100 Szekszárd, Toldi u. 8.
Telefon: 74/417-034, 20/9465-617
E-mail: komi@tmamk.hu

Decsi-Kiss Jánosné titkár
gyöngyfűző népi iparművész
7144 Decs, Bem u. 4.
Telefon: 20/414-2845
E-mail: dkmarcsi@freemail.hu

Fenyvesi Istvánné
Nepp Dénes szíjgyártó népi iparművész
Rács Róbert fazekas népi iparművész
Dr. Say Istvánné csuhé-, gyékény-tárgykészítő népi iparművész
Szabó István fajáték-készítő

Az egyesület munkájáról és programjairól Komjáthi Tamásné, egyesületi elnök ad felvilágosítást az érdeklődőknek a Tolna Megyei Általános Művelődési Központban személyesen, vagy a 20/946-5617-es telefonon.

ALAP DOKUMENTUMOK

Az egyesület alapszabálya

2011. évi közhasznúsági jelentés

Szervezeti és működési szabályzat

vissza a lap tetejére