Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
2009. július 1-től a TKVSZRB új helyen, új szervezeti keretek között kezdte meg működését. Az intézmény teljes neve: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (TM ÁMK Szakértői Bizottság)
Az Általános Művelődési Központ igazgatója:          Dr. Say István
A Szakértői Bizottság vezetője:           Pongrácz Zsófia
A Szakértői Bizottság elérhetőségei:

 •  címe: 7100 Szekszárd, Garay tér 9. (A Szent József Iskolaközpont épületében)
 • postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 125.
 • telefon: 74/ 510 645; fax: 74/510 646
 • e-mail: postmaster@szakbiz.t-online.hu

Feladata:

 • az értelmi fogyatékosság megállapítása vagy kizárása,
 • az autizmus spektrum zavarok megállapítása vagy kizárása,
 • a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességének megállapítása vagy kizárása,
 • a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességének megállapítása vagy kizárása,
 • a beszélt és írott nyelvi képesség vizsgálata.

A sajátos nevelési igény fennállásának vagy fenn nem állásának vizsgálata a szülő kezdeményezésére vagy a szülő egyetértésével indul. 2010. augusztus 1- től az első vizsgálat csak a központilag kiadott "Szakértői vélemény iránti kérelem" nyomtatványon kezdeményezhető, melyhez csatolni kell a 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 7. sz mellékletet is. A vizsgálat év közben bármikor kérhető. A február végéig beérkező beiskolázással kapcsolatos vizsgálati kérelmeket lehetőség szerint április végéig készítjük el. A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenléte szükséges.
A szakértői bizottság a sajátos nevelési igenyű tanulókat meghatározott időközönként hivatalból felülvizsgálja. A nevelési, oktatási intézmények az adott tanév június 15-ig beküldik a következő tanévre vonatkozó felterjesztéseket. A szakértői bizottság írásban értesíti az intézményeket a vizsgálat helyéről és időpontjáról. A szakértői vélemény érvényessége a következő felülvizsgálatig vagy a szakértői véleményben meghatározott tanév végéig szól. Ha a sajátos nevelési igenyű tanuló iskolát kíván változtatni, szándékáról a tanuló szülőjének (vagy szülő és intézmény együtt) írásban tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot, aki a szakértői véleménynek az iskola kijelölésére vonatkozó rendelkezéseit módosítja. A gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényével, a pedagógiai szakszolgálatok működésével kapcsolatos minden egyéb kérdésben szívesen állunk az intézmények rendelkezésére a fenti elérhetőségeken. Kérjük, hogy a vizsgálatok zavartalanságának biztosítása érdekében a telefonon történő megkeresések a délutáni órákban történjenek. A vizsgálatra biztosított időpontban szeretettel várjuk a gyermekeket, tanulókat szüleik kíséretében. A szakértői vizsgálat során hozzáértéssel, de egyszersmind nagy humánummal kezeljük problémáikat. Minden bizottsági javaslatunk az érintett gyermekek, tanulók jövőjéért hozott felelősségteljes döntésre épül. Együttműködésüket előre is köszönjük!

A Szakértői Bizottság tájékoztatója a vizsgálatokkal kapcsolatban:

 • A 2010/2011-es tanévben beérkezett/beérkező első vizsgálatra irányuló kérelmek (a magas vizsgálati szám és a bizottság létszáma alapján) átlagosan három hónap várakozási idő után kerülnek teljesítésre. Ennek alapján a március végéig beérkező vizsgálati kéréseket tudjuk csak ebben a tanévben teljesíteni.
 • A beiskolázással és a korai fejlesztéssel kapcsolatos vizsgálati kérelmek elsőbbséget élveznek. A február végéig beérkező beiskolázással kapcsolatos vizsgálati kérelmeket lehetőség szerint április végéig készítjük el. Ha a szakértői vizsgálat a beíratásra meghatározott időpontig nem fejeződik be, a szakértői bizottság e tényről a szülő részére igazolást ad.
 • A kötelező felülvizsgálatokat (a szülő vagy az iskola jelzése alapján) a tanév során folyamatosan végezzük. A vizsgálat időpontjáról, helyéről a szülőt és az intézményt is értesítjük. Kérjük az iskolákat, hogy a vizsgálat időpontjáig a pedagógiai jellemzéseket készítsék el és szíveskedjenek bizottságunkhoz eljuttatni.
 • Fontos! Akár az első, akár a felülvizsgálatokra irányuló vizsgálati kérelmeket szülői aláírás nélkül nem tudjuk elfogadni.

Szekszárd, 2011. február 14.

Pongrácz Zsófia TKVSZRB vezetője

 

TMÁMK
TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTŐI és REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG
7100 Szekszárd, Garay tér 9., Pf. 125.
Tel/fax: 74/510- 645; 74/510- 646 E-mail: postmaster@szakbiz.t-online.hu